Aile Danışmanlığı

Aile bireylerinin ya da evli çiftlerin, ev içerisinde meydana gelebilecek duygusal ya da zihinsel sorunlarını aşmada yardımcı olabilecek danışmanlığa aile danışmanlığı denir.

Aile Danışmanının Sorumlulukları Nedir?

Aile danışmanlarının en öncelik görevleri, aile hayatına müdahale eden konular ile ilgili tartışarak ve inceleyerek tüm bir aile ile bir araya gelmektir. Diğer sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir;
• Terapi sırasında hangi konuların ele alınacağını belirlemek adına aile bireyleri ile konuşmak,
• Görüşme, test ve gözlem yolu aracılığı ile aile bireyleri hakkında bilgiler toplamak,
• Ayrılık, çocuk yetiştirme, boşanma, ev yönetimi ve ekonomik zorluklar gibi konularda aile danışanları bilgiler vermek,
• Danışanları, psikiyatri, ilaç ve adli yardım gerektiren durumlarda ilgilenen uzmana yönlendirmek,
• Aile üyelerini, problemleri yapıcı bir biçimde ele alabilmek için, strateji ve beceri geliştirmeye teşvik etmek,
• İlerleme notları, faaliyet, öneriler ve değerlendirme içeren dosyaları saklamak,
• Kişisel vakaları analiz etmek ve danışmanlık hizmetini koordine etmek için diğer danışman ve uzmanlar ile görüşme sağlamak,
• Çocukların tutuklanması ya da gözaltına alınması durumunda, mahkemelere tavsiyelerde bulunmak üzere; okul, doktor, sosyal hizmetler uzmanı, çocuk danışmanları ve kolluk görevleri ile iletişime geçmek,
• Madde bağımlılığı programlarına katılmış olan mahkumlara tedavi ve aile danışmanlığı hizmetleri sunmak,
• Mahkemeler tarafından velayet ve boşanma davalarına karar vermede kullanılmak üzere anne, baba ve çocuğun değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde de mahkemede ifade vermek.

Aile Danışmanı Olabilmek İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren, sosyoloji, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet ve hemşirelik, rehberlik, çocuk gelişimi ve tıp bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Farklı üniversite ve eğitim kurumlarının aile danışmanlığı sertifika programları da mevcut haldedir.

Aile Danışmanın Nitelikleri Nelerdir?

• Meslek etiğine uygun bir biçimde davranışlar sergilemek,
• Etkin bir şekilde iletişim sergilemek,
• Karma olan sorunları tanımlama ve çözüm sunma becerisi sergilemek,
• Duygusal ve stresli durumlar karşısında baş edebilme yeteneği göstermek,
• İkna becerisini oldukça fazla bir şekilde sergilemek,
• Gelişmiş olan gözlem becerisine sahip olmak ve detaylara inip dikkat etmek.

Aile danışmanın yapabileceği çalışmalar başka nelerdir?

• Aile üyeleri içerisinde işlev bozulmalarına sebep olan, birey ve ailelerin, bireysel yetiştirilmelerini ve geliştirmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel değişiklikler ile eşler arasındaki iletişim ve ilişki problemlerine yol açan, ebeveyn olarak sorumluluklarını ve rollerini sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini zorlaştıran ve aile bireylerinin psiko-sosyal ve finansal yapılarını tehdit eden problemlerin oluşmadan önce engellenmesi ve meydana çıkan problemlerin çözümüne dönük gelişime ve değişime yönelik hizmetler sunmak.
• Aile bireylerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğiniraporlaştırmak.
• Ebeveynlerin çocuk eğitiminde daha fazla bilgili olması ve bu bilgileri hayata geçirmek.
• Aile içinde olan şiddetin önlenmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!