Eğitim Koçluğu

Kişinin öğretim hayatında başarı elde etme becerilerinin artmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi eğitim koçluğu ile mümkündür. Bireyin, kendisine amaç koymasını sağlamaya ve daha iyi kullanabilmesine yönelik eylem planı ve yol haritası yapmasına destek sağlayan kişilere eğitim koçu denmektedir.

Eğitim koçunun sorumlulukları nelerdir?

Kişinin kendi potansiyelini çıkarma, amaçlarını belirleme ve özgüven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel olarak sorumlulukları şunlardır;
• Kişinin hedeflerini belirlemesi ve kendini tanıması için motivasyon sağlamak
• Belirlenmiş amaca ulaşmada stratejiler geliştirmek
• Program ve plan geliştirerek, plandaki devamlılığı ve sapmaları denetlemek
• Kişinin çevresi ve aile ile iletişimindeki bozuklukları gidermesi için yol göstermek
• Kişinin yetenek ve ilgilerini tespit ederek mesleki bir yönlendirme yapmak
• Sınav ve okullardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılması için buna yönelik çözümler üretmek
• Stres ve kaygı yönetimi yapmak ve bunlara sebep olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak
• Bireyin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak
• Farkındalık ve yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak
• Eğitim teknolojilerinin etkin kullanıma dönük bir bilgilendirme yapmak
• Kişinin sosyal gelişimine katkıda bulunmak

Eğitim koçunun genel nitelikleri nelerdir?

• Sorunlar karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak
• Yüksek motivasyon ve olumlu tutum sahibi olmak
• Takip, organizasyon ve planlama becerisi göstermek
• Hoşgörülü, esnek ve sabırlı olmak
• Çok etkili bir iletişim becerisi sergilemek
• Analitik ve özgür bir düşünce yapısına sahip olmak
• Yaratıcılık yönü gelişmiş olmak
• Empati şeklinde yaklaşımlar sergilemek
• Arzuları ve ihtiyaçları tespit etme ve tanımlama yeteneğine sahip olmak

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!