Kurumsal Danışmanlık

Kurumun verimliliğini, kurum sisteminin uyumlu bir biçimde çalışması ve kurumun üretkenliği için kurumsal danışmanlık hizmeti veren kişilere kurumsal danışman denmektedir. Kurumsal danışmanlık; sistemin tüm bileşenlerini birer birer inceleyerek, olabilecek ya da olmuş eksikliklerin analizini yapan ve bu analizlerin sonucunda belirlenmiş olan eksikliklerin giderilmesi için fikirler planlanan ve geliştirilen çalışmaları belirgin bir hale getiren hizmettir.

Kurumsal danışman ne is yapar?

Kurumsal danışman; genel olarak kurumları analiz edip, kurumlarda oluşabilecek problemleri ortaya koyan ve bu problemlere çözüm üreten, getiren kurumsal danışmanların yaptığı görev sorumluluklar aşağıdaki gibidir:
• Kurumun verimliliğini arttırmak
• Kurumda çalışan kişilerin işe bağlılıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak
• Kurumun karşılayabileceği problemleri bulmak ve bu problemlere çözümler üretmek
• Kurum çalışanlarının gelişim ve eğitim desteğini sağlamak
• Kurum işlevselliğini ve üretkenliğini arttıracak yönde fikirler geliştirmek
• Departmanlar arası, kurum içindeki dengeyi oluşturmak
• Kurumun amaçlarını, beklentilerini ve ihtiyaçlarını belirlemek
• Kurum içerisinde oluşan örgütlenmeyi ve iş akışını düzeltmek
• Yönetim biçimini ve kurum stratejisini belirlemek
• Ekip ruhunu canlandırmak ve çalışan personellerin memnuniyetini arttırmak

Kurumsal danışmanlığın kuruma ya da şirkete yararları nelerdir?

• Şirketin ya da kurumun gelişimini sağlayacak gerekli olan donanımı sağlar.
• Şirketin ya da kurumun gelişimini engelleyecek durumları tespit eder ve çözüm odaklı stratejiler belirleyip, bu engellerin ortadan kaldırılmasını sağlar
• Yönetimin mevcut olan ihtiyaçlarını belirler ve daha etkili bir yöntemin oluşumuna katkı sağlar
• Kurumsal danışmanlık, iş görenlerin motivasyonunu arttırarak, örgüt hedefleri ile çalışanların hedeflerine ortaklaşmalarını sağlar
• Çalışanların kuruma olan bağlılığı arttırılır
• Çalışanların birbirleri ile olan iletişimini güçlendirir ve uyum içinde çalışmalarına katkıda bulunur
• İş görenlere ekip ruhunu kazandırır ve ortak hedef doğrultusunda verimli çalışmalar yapılmasını sağlar
• İş gören kişilerin, potansiyellerinin açığa çıkmasını ve bu potansiyelin şirket ya da kurum için en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Kurumsal danışmanlık nasıl uygulanmaktadır?

Bu danışmanlık şirketin ya da kurumun kendi bünyesinde verilen hizmetlerdir. Psikologlar kuruma ya da şirkete giderek seanslarını gerçekleştirirler. Her şirkete ya da kuruma sunulmuş olacak hizmetler çeşitlidir yani her hizmet o kuruma özeldir.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!