Metafizik Çalışmaları

Varlığın neden ve ilkelerini konu alan temel disiplin metafizik olarak karşımıza çıkıyor. Metafizik çalışmaları, neyin gerçekten var olduğunu ve gerçeği arar. Fiziğin ardında bulunan temellerle ilgilenir. Varlığın ne olduğu, bir dış dünyanın bulunup bulunmadığı, beden ile ruh arasındaki ilişkilerin ne olduğu, tanrının varlığı ve ruhun ölümsüz olup olmadığı gibi konulara cevap aranır. Aynı zamanda bilginin nereden geldiği ve nelerin bilinebileceği gibi konular da araştırılır. Asıl konu tanrı, evren ve ruhtur.

Tarif boyunca filozoflar, metafizik konuları üzerinde eleştirilerde bulundu. Terim olarak ilk kez Rodoslu Andronikos tarafından ortaya atıldı. Aristoteles’in yazılarını bir araya getiren Andronikos, yazılara fizik ötesi yani metafizik anlamını verdi. Bu yapıtta incelenen konular daha sonra metafizik çalışmaları olarak kullanılmaya başlandı. Ortaçağın sonuna kadar temel felsefe bölümünü bu terim oluşturdu.

Metafizik Konuları Nelerdir?

Metafizik çalışmalarının konusu, varlık bütününü kapsar, varlığı soruşturur. Metafizik, Aristoteles tarafından konu alanı olarak üç bölüme ayrılıyor. Ontoloji, teoloji ve kozmoloji, arkeoloji bu alanlardır. Ontoloji, var olana ilişkin kavramsal ve rasyonel bir araştırma yapar. Yani yalnızca varlığın ne olduğu değil, özünde ne türden ayrı şeylerin var olduğu sorularına cevap aranır. Metafiziksel araştırma bu alanda genellikle var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan varlık olan töz üzerinden yürütülür. Metafizik ontoloji olarak, varlık ile varoluş ve değişmenin doğasına ilişkin araştırmalardan meydana gelir.

Teolojik kozmolojik araştırmalar, evrenin kaynağına, bileşenlere, evrenin ilk nedenine ve evrenin bir amacının olup olmadığına dair araştırmaları inceler. Üçüncü bölüm olarak sayılan arkeoloji ise araştırmaların temelinde bulunan ilişkiler üzerinde bir inceleme ve soruşturmadan meydana gelir. Buna göre metafizik hiçbir şeyi sorgulamadan bırakmaz ve ilk temellerine inmeyi başarır.

Metafizik: Yeni Çağ

Çağımızın metafizik terimi üzerine tanımı, duyu organlar ile duyulup algılanabilen faktörlerin özünü inceleyen ve determinist yaklaşımlar ile çözüme ulaşan sezgisel gerçeklik olarak yapılır. Evrende bulunan bütün varlıkların diyalektik devinimleri araştırılır.

Çağımızın metafizik konuları ise evren bilim olarak bilinen kozmoloji, ruhçuluk adı ile bilinen spiritüalizmdir. Kozmoloji, çağın en popüler özelliklerini taşıyor. Astro nükleer fizik, astrofizik, kara delik, evrensel çekim kuvveti, zaman takyon devinimi, yedi evren sarmalaması, kozmik varyasyon ışımaları ile kendini gösterir. Evrendeki enerji birikiminin varlık üzerindeki etkisi incelenir. Evreni oluşturan tüm varlıkları; mekanist, teolojik ve teleolojik aksiyonlarla açıklar.

Ruhun işleyişini, yapısını ve fonksiyonlarını konu edilen spiritüalizm, ruhun maddeden bağımsız olduğunu savunur. Çağımızın ruhsal sorunları bu terim ile çözümleye çalışılır. İnsan bedeninde ruhun işleyişini incelerken aynı zamanda ruh hastalıklarının insan bedeninde ne gibi hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olduğunu açıklar. Ruhun içinde bulunduğu durum, bedene yansıyan enerjiyi değiştirebilir. Sinirsel bozukluklar, mide hastalıkları ve stres depolamak ruhsal yapının dengesizlik oluşturulmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden sağlıklı bir ruhsal ve fiziksel bedene sahip olmak için ruhsal dengenin sağlanması gerekir.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!