NLP Tekniği

NLP’nin açılımı; NeuroLinguistic Programming olarak ifade ediliyor. Neuro kelimesi ile insanların koklama, görme, duyma, tatma ve hissetme gibi duyuların yönetildiği sinir sistemi vurgulanır. Linguistic, , dilin deneyim kazanması ve yaşam deneyimlerinin kodlanması olarak öne çıkar. Programming ise belirlenen değişiklikleri gerçekleştirmek için bilinç dışı ya da bilinçli bir şekilde düşünce, duygu ve davranışları düzenleme biçimidir. NLP tekniği ile birtakım duygu ve davranışlar düzenlenebilir.

Hayatımızda, üzerine düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz davranış, algılama ve düşünme süreçlerini bilinçli hale getirip geliştirme alanında çalışılan model NLP’dir. Kişisel beceri ve yeteneklerin ortaya çıkarılıp, pekiştirilmesinde kullanılır. Düşünce, duygu ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirir. Kişiye, yapıcı ve hedef odaklı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem sunar.

NLP tekniği olarak nöroloji, sağlık, eğitim, yönetim, satış ve spor bilimlerinde başarılı olarak kullanılıyor. NLP’nin alt yapısı, insanların davranış kalıpları, çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri ve nasıl iletişim kurduklarıile ilgili yapılan araştırmalarla oluşturulur. Bu tür araştırmalar özellikle kendi aralarında çok başarılı olan kişilerin stratejileri üzerine yoğunlaşıyor. Araştırmalar sonucunda geliştirilen teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştiriyor. Aynı zamanda hedef ve çözüm bulma gibi süreçlerde de yıllardır kullanılıyor.

Temel NLP Tekniği Varsayımları Nelerdir?

NLP tekniği ile çalışan kişiler bir takım varsayımları doğrudan kabul eder. Bu varsayımlar, kesin doğrular ve evrensel gerçekler değildir. Varsayımlar, NLP’de etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlıyor. Doğru varsayımlar sayesinde dünyayı yorumlama, algılama ve davranış biçimi seçeneklerimizde gelişim sağlanıyor.

NLP Tekniği Kimler Tarafından Kullanılmalıdır?

Anatomik bozukluğu olmadığı halde ağrı çeken ya da her şeye sahip olduğu halde mutsuz olan kişilerin tercih ettiği NLP tekniği ile aşağıdaki durumlara çözüm üretebilir;
• Güçlü hafızaya sahip olmak ancak unutkanlığın önüne geçememek,
• El yıkama, temizlik ve tırnak yeme gibi takıntılara sahip olmak,
• Yanlış olduğunu bildiği halde insanları küçümsemek,
• Hayatına tek başına yön verememek,
• Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak ve toplum içine çıkamamak,
• Çok çalıştığı halde başarılı olamamak,
• Duygularını açıkça yaşayamamak, içe dönük davranış sergilemek,
• İş hayatında başarılı olduğu halde kendini yetersiz hissetmek,
• Yanlış olduğunu bildiği halde alkol, sigara ve kumar gibi alışkanlıklardan uzak kalamamak.

NLP Ne İşe Yarar?

Motivasyon ve başarı stratejilerini öğretmeye yarayan NLP tekniği, bu stratejileri içselleştirir ve beceri haline getirilmesini sağlar. Kendi iletişim stratejilerini kullanmaya başlayanlar hem iş hem de özel yaşantısında daha mutlu, özgüven ve öz değer sahibi olmayı başarır. Çekingen, pasif ve kararsız bir kimse NLP sayesinde televizyonda program yapabilecek ya da uluslararası konumda iş yapabilecek güce sahip olur. Bu yöntem sayesinde konuşmada da bir takım kalıcı değişiklikler yapılabiliyor. Kendini net ifade edememe ve rahat konuşamama gibi sorunların altında genellikle özgüven eksikliği yatar. Kişinin korkularını çözüp, kekemelik rahatsızlığını yenmesi de bu yöntem ile sağlanır.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!