Parapsikoloji

Parapsikoloji, ruh bilimidir. Yunancada para kelimesi bilinen ötesindeki bilinmeyenler anlamını taşırken, psikoloji ile birleşen terim, bilim olarak ortaya çıkar. Genel olarak insanların olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünü araştırır ve inceler.

İnsan merak eden bir varlıktır. Tarihin başlangıcından günümüze kadar gelen süreç boyunca insanlar keşiflerde bulunmuş, icatlar yapmış ve bilgilere ulaşmıştır. Tüm bunlar merak sonucu ortaya çıkmıştır. Odak noktası insan olan pek çok çalışma, medyumluk ve hipnoz gibi konular üzerinde de yapılmıştır. Bu çalışmaların geneli parapsikoloji olarak nitelendiriliyor. Parapsikoloji, insan ruhunda bulunan bazı manevi mekanizmaların kullanılmasına dayanan bir terimdir. Bu yöntem ile kişiler manevi mekanizmaları keşfeder ve telepati yoluyla düşünce okuma gibi özelliklere sahip olabilir.

Parapsikoloji Yöntemleri

İnsan ruhunda görülmeyen, kavranamayan ve bilinemeyen pek çok özellik bulunuyor. Mesela insanlar telepati ismini verdikleri bir yöntem sayesinde karşısındaki kişinin düşünce ve davranışlarını okuyabiliyor. Durugörü yöntemi ile de dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olay, televizyondan seyredilir gibi fark edilebiliyor.

İnsan ruhu herhangi bir zamana bağlı olmadığı için geçmiş ve gelecek bazı dini sınırlar içinde görülebilir. Çünkü kişiler içlerinde barındırdıkları ruhi özellikleri kullanabilir. Ancak bu kabiliyetlere sahip insanların sayısı azınlıktadır. İnsanlar toplumda farklı bir konumda bulunuyor.

Telekinezi yöntemi, bir cismin uzaktan hareket ettirilmesi ya da biçim değişikliği olarak biliniyor. Uzaktan yapılan bu etki düşünce ya da beyin gücüyle meydana geliyor. Yani düşünce ya da beyin gücü cisme uzaktan etki ediyor. Örneğin kaşık ve çatal gibi metal ve sert cisimlerin eğilip bükülmesi bu yöntemin kullanılması ile gerçekleşiyor. Halk arasında nazar olarak bilinen durumun da telekinezi ile bir ilgisi vardır.

Telepati de çoğu insanın yaşadığı bir olaydır. Örneğin bir konuşma sırasında bahsettiğiniz kişinin bir süre sonra sizin bulunduğunuz ortama gelmesi gibidir. Tam söyleyecek olduğumuz bir sözü karşımızdaki kişiden duymamız da buna örnektir.

Parapsikoloji Bilim Dalı Mıdır?

Modern bilim olarak tabi edilen kalıplar, insanın beş duyu organı ile sınırlıdır. Yani bir şeyin bilim olara kabul edilmesi için o şeyin gözle görülür, elle tutulur, koklanır, tadılır ya da duyulur olması gerekir. Ancak parapsikolojinin ana temasında nesnellik söz konusu değildir. Yeni herkes için aynı olmadığı ve görünmeyen detaylardan söz edildiği için bilim olarak kabul edilmez.

Parapsikolojinin Alt Dalları

Parapsikolojinin telepati, durugörü ve telekinezi dışında alt dalları vardır. Bunlardan bir tanesi de astral seyahattir. Beden dışı yolculuk olarak biliniyor. Astral seyahat, madde beden olmaksızın yolculuk yapabilmektir. Bu durumlar çoğu zaman bayılma esnasında, ağır hastalık durumlarında, narkoz alındığında ortaya çıkabilir. Ekminezi olarak bilinen alt dal, reenkarnasyon olarak adlandırılır. Kişinin yaşadığı ruh değişikliklerini açıklamaya çalışır. Levitasyon ise insan ya da hayvanın yer çekiminden bağımsız hareket ederek uçmasını konu alır. Telemnezi de ruhsal şifa teknikleri ile hasta hakkında telepatik bilgi toplanmasını sağlar.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!