Yaşam Analizi

Canlı organizmalarda bir olayın meydana geldiği zamanı hesaplamak adına kullanılan istatistiksel branş yaşam analizi olarak biliniyor. Burada önemli olan bir olayın yürütülmesi sırasında veriler ve analiz yöntemleridir. Klinik çalışmalar gibi alanlarda birden fazla deneyimin ya da araştırmanın yapılmasında bu yöntem kullanılır. Bir diğer adı da sağ kalım olarak biliniyor. Yaşam analizi, ilgilenilen herhangi bir olayın gerçekleşme süreci içinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile birden fazla deney karşılaştırılabiliyor ve medikal araştırmalar yapılabiliyor.

Biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerdeki başarısızlık ile ilgilenen sağkalım yani yaşam analizi, mühendislik alanlarında da kullanılabiliyor. Yaşam süresi bilinmeyen vakalar sansürlü olarak adlandırılır. Çalışma bitmeden denekle ilgili gözlem alınamaması, çalışmanın bitiş noktasına kadar olgu gözlemlenmemesi ve başka bir olgu nedeniyle çekilme buna örnektir.

Yaşam Analizi Özellikleri Nelerdir?

Yaşam analizi yöntemi yalnızca tıp alanında değil aynı zamanda sosyal hayatta, ekonomi, botanik ve zooloji gibi alalarda da kullanılıyor. Popülasyondaki bir takım durumların oluşum süreçlerini kullanan yöntemler ile ilgileniyor. Bu yöntemin uygulanmasının en önemli sebebi ise uygulama çalışmaları sırasında herhangi bir sebep ile gözlem dışı kalmış olarak yapılan gözlemlerin de içinde olduğu bir hesaplama analiz edilmesidir. Tamamlanmış gözlem tekniği, araştırma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadan elde edilen gözlemdir. Tamamlanmamış gözlem tekniği ise kişilerin araştırma sürecinde bir sebepten dolayı araştırma sürecinin dışında kalması ile sonuca ulaşılmayan gözlemdir.

Yaşam analizi, karşılaştırılan iki olay arasındaki sürecin ne kadar uzun olduğuna bağlıdır. Analiz için yaşam süreçlerinin gösterilmesi ve yaşam tablosu oluşturulması gerekir. Yaşam süreleri değişik etkiler taşır. Analiz sayesinde sürelerin değişik etkilerden etkilenip etkilenmediği incelenmiş olur. Araştırma verilerinin sonuçları araştırmacı tarafından belirlenen aralıklı süre çerçevesinde değerlendirilir. Gözlemler günü gününe yapılır.

Yaşam Tablosu Analizleri

Tarihe baktığımızda yaşam analizi tablosunun ilk olarak 17. Yüzyılda bir şehirde oturan insanların yaşam sürelerini bulmak için kullanılmıştır. Yaşam tablosu, yaşam analizi yapılırken kullanılan en eski istatistiksel tekniklerden bir tanesidir. Bu teknik sigortacılar ve nüfus bilimcileri tarafından kullanılıyor. Yöntem yalnızca ölümlülüğün değil aynı zamanda ölçülebilen süreçlerin analizi için de uygun bir yöntemdir. Olayın çözümlemesi ise gözlemde bulundurulan verilerin ömürleri ile ilgilidir. Ömür ise tanımlanan herhangi bir olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre olarak tanımlanır.

Yaşam analizi yalnızca canlılar için değil cansızlar için de uygulanabilir. Herhangi bir aletin bozulma ya da işlevini göremez hale gelebilme durumlarında süreler incelenir. Hatta ekonomik alanda yapılan çalışmalara rastlamak da mümkündür. Ekonomik alanda ise gözleme alınan bireylerin işsiz kalma süreleri ölçülür. Sağkalım analizine konu olabilir. Tıbbi araştırmalar da yaşam tablosu yöntemlerinin temel uygulama alanlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Sağkalım eğrileri ve verilerinin çizilmesinde yaşam tablosu kullanılır.

Hemen İletişime Geç ve Yeni Bir Başlangıç Yap!